บอลลูนน้ำ

ขาย ให้ เช่า ลูก บอลลูนน้ำ Water Walking balloon for rentals service and sale in bangkok thailand

Sizer :: Diameter 2 M

Material :: Pvc 1mm

High Quality water walking balloon

Price for sale :: 9,000 baht per pcs

Price for rentals service in thailand :: 4,000baht / pcs / 3 hrs / include staff

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร

วัสดุ Pvc 1มม

สินค้าคุณภาพสูง

ราคาสำหรับขาย 9,000บาท / ราคา ให้เช่า 4000บาท / ลูก / 3ชม / รวมพนักงานเป่าลม

Visitors: 387,483